Top
 

Tarieven en vergoeding

Consultprijs 2021

De kosten van alle consulten zijn €21,25 per kwartier. De bestede tijd wordt afgerond op 15 minuten. Voedings- en dieetadvies is vrijgesteld van BTW. Een kennismakingsgesprek van maximaal 10 minuten is gratis. Vooraf moet het duidelijk zijn dat het om een kennismaking gaat; anders wordt voor de bestede tijd de consultprijs van €21,25 per kwartier gerekend.

Per uur is mijn tarief €85. Dit tarief geldt zowel voor directe als indirecte tijd. Directe tijd houdt in: ons contact waarbij u aanwezig bent zoals het gesprek, telefoon- en mailverkeer. Indirecte tijd betekent het werk dat ik doe waarbij u niet aanwezig bent, zoals het doornemen van de registratielijsten, onderzoek doen, uitslagen interpreteren en het voedings- en suppletieadvies opstellen.

Zie hiernaast hoeveel tijd mijn werk gemiddeld in beslag neemt en wat de kosten daarvan zijn. Gemiddeld neemt de start van het traject (voorwerk, intake consult, behandelplan, voedingsadvies, suppletieadvies) 3,5 uur tijd in beslag.

De prijsopgave een richtlijn; bij complexere klachten en een dik medisch dossier, kan meer tijd nodig zijn voor een goede uitwerking. Wanneer de aangegeven tijd overschreven wordt, kan ik u dit laten weten zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Het contact verloopt per email en op afspraak per telefoon. Aanvragen en uitslagen via Whatsapp worden niet in behandeling genomen.

Aantal consulten 

Het aantal vervolgconsulten zijn afhankelijk van uw inzet, klachten, voortgang, doel en wensen. De duur van een vervolgconsult kan variëren tussen 30 – 60 – 90 minuten, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen en hoeveelheid vragen.

Tarieven

Kennismakingsgesprek

10 Minuten

0

Voorwerk (dossier studie)

15 Minuten

21,25

Intake consult

60 tot 90 Minuten

85 / 127,50

Behandelplan

30 Minuten

42,50

Voedingsadvies

60 Minuten

85

Suppletieadvies

30 Minuten

42,50

Vervolgconsult

30 / 60 / 90 minuten

42,50 / 85 / 127,50

Facturering 

De rekening ontvangt en betaalt u eerst zelf. Daarna kunt u de nota opsturen naar uw zorgverzekeraar voor mogelijke declaratie. De kosten gaan eerst van uw eigen risico af.

Vragen via mail, telefoon of Skype waar ik langer dan 5 minuten mee bezig ben, worden in rekening gebracht. Bespaar kosten door vragen te stellen die ik met ‘ja’ of ‘nee’ kan beantwoorden. Open en complexe vragen (zoals: ‘waar is vitamine A voor nodig? en ‘wat is een dysbiose?’) kunnen aanzienlijk meer tijd kosten en kunt u beter bewaren voor het vervolgconsult.

– Binnen 7 dagen na facturering volgt de betaling
– Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden 100% in rekening gebracht
– Wanneer een kennismakingsgesprek een tweede keer ingepland moet worden, wordt het normale tarief van €21,25 gerekend

Geen contracten met zorgverzekeraars

Om mijn zelfstandigheid te bewaren en de kwaliteit die ik bied te bewaken, heb ik geen contracten met zorgverzekeraars. Dit voorkomt dat ik volgens protocollen van zorgverzekeraars dien te werken en maakt dat ik vrij ben mijn specialisatie in natuurdiëtetiek uit te voeren. Zo behouden we zoveel mogelijk vrijheid in úw behandeling.

Vergoeding zorgverzekering

Verzekeraars kunnen bepaalde voorwaarden stellen, om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten. De voorwaarden verschillen per verzekeraar en pakket. Bij een aanvullend pakket, geldt vaak een vergoeding van 40% op de gemaakte dieetkosten. Dit is niet sluitend; controleer daarom altijd uw polisvoorwaarden of bel met uw zorgverzekeraar en vraag welke vergoeding voor u geldt bij een ‘niet gecontracteerde diëtist’.

U dient altijd eerst uw (verplicht) eigen risico te betalen. Voor 2021 geldt een verplicht eigen risico van €385.

Geen verwijsbrief nodig 

Voor 2021 is er 3 uur aan dieetadvisering opgenomen in het basispakket. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en aanvullend pakket, kunt u mogelijk extra uren dieetadvies vergoed krijgen.

Sinds 2011 heeft u geen verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig. De diëtist is ‘direct toegankelijk’. Toch kan het zo zijn dat uw zorgverzekeraar bepaalde voorwaarden stelt, voordat u in aanmerking komt voor vergoeding van dieet- en voedingsadviezen ter voorkoming van gezondheidsproblemen of ter verbetering van uw algehele conditie.

shutterstock_184344722

Teamwerk 

We werken samen als een team en zijn van elkaar afhankelijk voor het slagen van de behandeling.
Uw inzet helpt mij, u te helpen. Een individueel voedingsadvies opstellen is een puzzel dat vraagt om de nodige tijd en geduld van ons beiden. De voortgang kan tussentijds aanpassingen nodig hebben, om zo tot een optimaal resultaat te komen.

Privacy instellingen

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. In de instellingen kunt u zelf kiezen welke cookies u wilt toestaan of wilt weigeren.

Privacy verklaring | Sluit
Instellingen