Top
 

Privacyverklaring

Ik respecteer de privacy van de bezoekers van mijn website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe ik dit precies doe, en welke persoonsgegevens ik van je verzamel voor welke doeleinden, kunt je hieronder lezen.

Gegevens welke verzameld worden op de website van Maaike Soetermans (KvK 61861766) zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door Maaike Soetermans en zullen nooit aan derden beschikbaar gesteld worden.

Maaike Soetermans gebruikt verschillende technieken om afkomst en gedrag van bezoekers op de website te analyseren en te optimaliseren. De verkregen informatie wordt geanonimiseerd gebruikt om de website beter af te stemmen op de behoefte van de bezoeker.

Gebruik van Persoonsgegevens

Maaike Soetermans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

  • Gegevens over je activiteiten op deze website
  • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat deze site onderdeel is van een advertentienetwerk)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maaike Soetermans verwerkt je persoonsgegevens voor het volgende doel:

  • Voor het analyseren en verbeteren van deze website om zo mijn diensten nog meer op je voorkeuren af te stemmen.
  • Voor het volgen van je surfgedrag over verschillende websites

Bewaartermijn van je persoonsgegevens

Maaike Soetermans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer ik jouw gegevens aan een derde verstrek, zorg ik er o.a. (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen we hierin overeen dat je gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen we de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gebruikte cookies

Maaike Soetermans gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Maaike Soetermans  gebruikt cookies met puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden.

Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we eventueel op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan deze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is  toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de functie reCAPTCHA van Google. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt verricht of door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Aanvullende informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/privacy

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Maaike Soetermans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover beschikt wordt een computerbestand naar jou te sturen of naar een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@maaikesoetermans.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dien je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Reactie volgt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.

Maaike Soetermans wijst je er ook op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Maaike Soetermans neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@maaikesoetermans.com

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Voldoet Maaike Soetermans aan de AVG?

Ja; Maaike Soetermans heeft verschillende maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat wij aan de nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming wet (AVG) voldoen. Er is onder andere: een SSL-certificaat op mijn website, de privacy verklaring is aangepast, cookie statement vernieuwd en er zijn strikte regelingen getroffen als het gaat om tracking en meetbaarheid. Waar nodig, zijn wij verwerkersovereenkomsten aangegaan met derden partijen die gegevens voor ons bewaren. Daarbij bieden wij de klant inzicht in de persoonsgegevens, deze kunnen zij inkijken, wijzigen of verwijderen.

 

Laatst bijgewerkt: 05-02-2021